Kripto Malaya Komuniti Forum - Registration

Dengan mendaftar di Forum Komuniti Kripto Malaya bermaksud anda bersetuju dengan syarat dan terma yang telah kami sediakan, Sekiranya anda tidak setuju, Sila jangan daftar atau menggunakan Forum Kripto Malaya ini, Kami boleh mengubahnya pada bila-bila masa dan kami akan melakukan yang terbaik untuk memaklumkan kepada anda, walaupun wajar untuk mengkaji semula perkara ini secara tetap sebagai penggunaan berterusan Forum "Kripto Malaya Komuniti" setelah perubahan berarti anda setuju untuk terikat secara hukum oleh syarat seperti yang dikemaskini dan / atau dipinda.

Anda bersetuju untuk tidak menyiarkan apa-apa yang kasar, lucah, kasar, fitnah, kebencian, mengancam, berorientasikan seksual atau apa-apa bahan lain yang mungkin melanggar mana-mana undang-undang di negara ini, negara di mana "Forum Komuniti Kripto Malaya" . Sekiranya anda melakukan salah satu kesalahan diatas boleh menyebabkan anda dihalang dengan serta-merta, dengan pemberitahuan Penyedia Perkhidmatan Internet anda jika dianggap diperlukan oleh kami. Alamat IP direkodkan untuk membantu menguatkuasakan syarat-syarat ini. Anda bersetuju bahawa "Forum Komuniti Kripto Malaya" berhak membuang, mengedit, memindahkan atau menutup sebarang topik pada bila-bila masa. Sebagai pengguna, anda bersetuju dengan apa-apa maklumat yang anda masukkan untuk disimpan dalam pangkalan data. Walaupun maklumat ini tidak akan didedahkan kepada mana-mana pihak ketiga tanpa persetujuan anda, pihak "Forum Komuniti Kripto Malaya" tidak akan dipertanggungjawabkan untuk sebarang percubaan penggodaman yang mungkin mengakibatkan data anda dicuri atau diceroboh.